HTLL Elektroniki

Aragatnaşyk, aragatnaşyk, elektronika senagatynyň metal önümleri öndürmek, CNC maşyn enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan köp ugurly kärhana.

ChengDu HTLL Elektron enjamlary Co., Ltd.

Diňe islegiňizi aýdyň, biz siziň üçin dizaýn edýäris.

ChengDu HTLL Elektron enjamlary Co., Ltd.

Chengdu HTLL gadymy medeni şäher - Çongzhou, Çengduda 2008-nji ýylyň aprelinde döredildi.Aragatnaşyk, aragatnaşyk, elektronika senagatynyň metal önümleri öndürmek, CNC maşyn enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan köp ugurly kärhana.Gözleg we gözleg işlerinde baý metal önümleri, aragatnaşyk enjamlaryny dizaýn etmekde baý tejribesi bolan ýokary hilli tehniki we dolandyryş topary bar.